Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

Aktualności

POLECAMY

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

Nowa jakość szkoleń dla pracowników

0
Liczba dotychczas przeszkolonych osób

CEL SZKOLENIA

Celem naszych szkoleń jest prze­ła­ma­nie opo­rów uży­cia gaśnicy, naby­cie wie­dzy i umie­jęt­no­ści prak­tycz­nej obsługi oraz wła­ści­wego doboru sprzętu gaszą­cego.

Podczas szkolenia kursanci ćwiczą techniki gaszenia, typowych pożarów występujących podczas pracy w pierwszej fazie ich rozwoju. Omawiamy i ćwiczymy zasady postępowania, ewakuacji i zawiadamiania Państwowej Straży Pożarnej.

OFERUJEMY

 • Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników
 • Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do ewakuacji zwalczania pożarów
 • Ćwiczenia ewakuacji
 • Pokazy gaszenia 

więcej na stronie

Usługi inspekcji kamerą termowizyjną​

POLECAMY

Usługi inspekcji kamerą termowizyjną

Poniżej  zakres usług inspekcyjnych za pomocą kamery termowizyjnej:

PRZEMYSŁ

 • Kontrola termowizyjna instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • Termowizyjne badanie rurociągów i instalacji technologicznych;
 • Termowizyjne badanie chłodni i układów klimatyzacyjnych;
 • Kontrola temperatur łożysk i innych elementów mechanicznych;
 • Inspekcje termowizyjne w celach audytu PPOŻ.;
 • Przeglądy termowizyjne w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej;
 • Kontrola kotłów, pieców i innych urządzeń energetycznych;

BUDOWNICTWO

 • Identyfikacja mostków termicznych w budynkach;
 • Powykonawcza kontrola prac budowlanych (wykonanie izolacji, montaż
  stolarki okiennej itp.);
 • Diagnostyka przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni;
 • Lokalizacja nieszczelności powietrznych w przegrodach budowlanych;
 • Ocena standardu termicznego nieruchomości przed zakupem;
 • Ocena cieplna na potrzeby planowania działań termomodernizacyjnych;
 • Detekcja przebiegu przewodów CO i CWU w przegrodach budowlanych.

WYCIEKI

 • Detekcja wycieków wody z instalacji CO i WOD-KAN;
 • Lokalizacja przecieków cieczy z rurociągów technologicznych;
 • Dokumentacja skutków wycieków w celu dochodzenia roszczeń.