ANALIZY i OPRACOWANIA

Analiza przyczyn wybuchu

Jeżeli w zakładzie pracy doszło do wybuchu, niezbędne jest ustalenie przyczyn takiego zdarzenia. Celem takich działań jest wykluczenie zaistnienia podobnej sytuacji  w przyszłości.  

W przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem ofiar ludzkich lub zwykłych wypadków przy pracy, wymóg ustalenia okoliczności wypadku jest obligatoryjny.

Posiadamy doświadczenie w ustalaniu przyczyn wybuchu

Strona przykładowa z dokumentacji