szkolenie firmowe 1024x683 - Odpowiedzialność pracodawcy a szkolenia PPOŻ?

Odpowiedzialność pracodawcy a szkolenia PPOŻ?

Każde miejsce pracy może być zagrożone pożarem. Dlatego też pracodawcy we właściwy sposób zabezpieczyć muszą pomieszczenia biurowe, produkcyjne i każde inne, przed ewentualnym wystąpieniem pożaru. Poza zapewnieniem środków zabezpieczających pracodawcy inwestują także w specjalistyczne szkolenia przeciwpożarowe, dzięki którym pracownicy nabędą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu postępowania w razie pożaru.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Pracodawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników. Oznacza to, że ma zapewnić im bezpieczne miejsce pracy, a także wyposażyć pracowników w niezbędne środki bezpieczeństwa. Pracodawca ma też swoje obowiązki i musi przygotować miejsce pracy i pracowników na wypadek pożaru. Przede wszystkim pracodawca musi zapewnić produkty umożliwiające pierwszą pomoc w sytuacji kryzysowej, środki do zwalczania pożarów, a także umożliwić ewakuację pracowników. Dodatkowo to do zadań pracodawcy należy wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy w razie potrzeby. Pracodawca musi zapewnić również kontakt ze służbami ratowniczymi, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Co dają szkolenia PPOŻ?

Uświadomienie pracowników jak powinni postępować w razie pożaru, jest bardzo ważne. Dlatego też praktyczne szkolenia przeciwpożarowe powinien przejść każdy pracownik. Dzięki połączeniu teoretycznej i praktycznej wiedzy, pracownicy nauczą się korzystać z gaśnicy, przeprowadzić ewakuację budynku, a także uczą się jak zachować spokój w sytuacjach kryzysowych. Jak wiadomo, najwięcej uczymy się w praktyce, a dzięki specjalistycznym szkoleniom będziemy mogli wykazać się podczas gaszenia prawdziwego pożaru występującego w pierwszej fazie rozwoju. Dodatkowo szkoleniowcy doradzą, w jaki sposób najlepiej dobrać sprzęt gaszący i przedstawią, jak wygląda procedura zawiadamiana służb ratunkowych. Po przejściu praktycznego szkolenia każdy pracownik posiądzie niezbędną wiedzę, która umożliwi właściwą reakcję podczas pożaru.