Wybuchy podczas prac pożarowo niebezpiecznych

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej filmów z kamer przemysłowych, pokazujących z jakimi niebezpieczeństwami możemy się spotkać podczas eksploatacji instalacji, w których mogą występować media palne. 

Film, który przedstawiamy  przedstawia tragiczny w skutkach przykład nieodpowiedniego przygotowania i sprawdzenia miejsca pracy przed rozpoczęciem pracy pożarowo niebezpiecznej. 

Niestety często w analizach bezpieczeństwa typu „ocena zagrożenia wybuchem „ czy „analiza ryzyka wybuchu „ pomija się wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dla prac remontowych. Spowodowane to jest m.in. wytycznymi technicznymi dotyczącymi wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, zawartymi w normach czy prawodawstwie. Doświadczenie przemysłu wskazujej jednak, że problem istnieje i nie może być pomijany w organizacji prac pożarowo niebezpiecznych.

Nie wiemy dokładnie co spowodowało, że w zbiorniku znalazła sie atmosfera wybuchowa. Do wybuchu z pewnością by nie doszło, gdyby zbiornik był odpowiednio przygotowany przez odcięcie od innych części instalacji, którymi mogły by sie dostać substancje palne z instalacji połączonych do zbiornika. Zbiornik byłby przedmuchany gazem obojętnym, przemyty jeżeli była by taka konieczność. Sprawdzono by zawartość substancji palnych w całej objętości zbiornika. (w przypadku par cieczy palnych, które są cięższe od powietrza, atmosfera wybuchowa może gromadzić się w dolnej części zbiornika). Przed przystąpieniem do pracy powinna być sprawdzone miejsce pracy eksplozymetrem.

Na kolejnym filmie pokazano inny przykład wybuchu podczas prowadznia podobnych prac. Tym razem pracownik miał więcej szczęścia.

Na następnym fimie koledzy z Otec HAZMAT (https://www.facebook.com/OtecHazmat/)  pokazują przypadek prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na cysternie. Zapłon i wybuch. 

Wybuch w Du Pont w 2010 roku. Film  pokazuje w szczegółach jak dosżło do zapłonu atmosfery wybuchowej przez pracujących na górze zbiornika, w którym wytworzyła sie atmosfera wybuchowa w wyniku nieodpowiedniego przygotowania miejsca pracy.

Z kolei na następnym filmie widzimy zapłon oparów palnych. Ze względu na otwarty zbiornik, powstałe nadciśnienie jest pomijalne, niemniej jednak zagrożenie podobne. Widać brak odpowiedniego przygotowania miejsca pracy, a akcja ratownicza kolegi z pracy zdumiewa.

Kilka lat temu przetłumaczyliśmy film przygotowany przez Amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Chemicznego https://www.csb.gov/ , który obrazuje zagrożenia wybuchowe podczas prac remontowych w pobliżu zbiorników zawierających substancje palne. Większość tego typu zdarzeń spowodowanych jest niską świadomością zagrożeń, brakiem wnikliwej oceny ryzyka, złym przygotowaniem instalacji do remontu, brakiem detekcji lub niewłaściwym wykonywaniem pomiarów i nieprawidłowym prowadzeniem prac .

Zapraszamy do zapoznania się z filmem i używania go do prowadzenia szkoleń z zakresu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych.

Zachęcamy też do śledzenia aktualności na stronie wspomnianej agencji.