ewakuacja przeciwpozarowa - Dlaczego ćwiczenia z ewakuacji są tak ważne?

Dlaczego ćwiczenia z ewakuacji są tak ważne?

Od 2003 roku w Polsce wprowadzono obowiązek przeprowadzania próbnych ewakuacji w obiektach. Przepis ten wymaga od właścicieli i zarządców wykonywania okresowych ćwiczeń ewakuacyjnych i sprawdzania warunków ewakuacji dla danego obiektu. W przypadku obiektów przeznaczonych dla ponad pięćdziesięciu osób będących stałymi użytkownikami, ćwiczenia ewakuacyjne powinny być wykonywane co dwa lata. W obiektach, gdzie grupa osób zmienia się co jakiś czas, konieczne jest wykonywanie ćwiczeń ewakuacyjnych raz na rok. 

Ćwiczenia z ewakuacji kluczowym elementem bezpieczeństwa

Dzięki przeprowadzeniu próbnych ewakuacji możliwe jest sprawdzenie procedur oraz systemów stosowanych w danych budynkach. Systematyczne wykonywanie takich ćwiczeń kształtuje w pracownikach nawyki niezbędne podczas wystąpienia zagrożenia.

Ćwiczenia ewakuacyjne pozwalają na wykrycie nieprawidłowości, dzięki czemu właściciel obiektu może w odpowiednim czasie rozwiązać zaistniały problem, który podczas pożaru lub innego zagrożenia może narażać zdrowie i życie osób w nim przebywających.

 

Procedura dotycząca czynności ewakuacyjnych ma na celu zapewnienie sprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia ewakuacji bezpiecznej dla pracowników, a także innych osób znajdujących się w obiekcie, w którym wystąpiło zagrożenie.

Protokół ćwiczeń ewakuacyjnych

Do obowiązków dyrektorów lub zarządców obiektu, w którym przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne, należy sporządzenie protokołu. Taki dokument musi zawierać informację, w jakim czasie ludzie opuścili obiekt i czy wystąpiły jakieś nieprawidłowości.

 

Prawidłowe przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych i sporządzenie protokołu opisującego te czynności jest niezbędne podczas kontroli przeprowadzanej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Raporty z takiego postępowania stanowią materiał porównawczy do protokołów oceniających wcześniejsze ćwiczenia.