RiskCon

SZKOLENIA

Bezpieczeństwo pracy na wysokości

Naszym słuchaczom przekazujemy znacznie więcej, niż tylko wiedzę o tym, jak się mają zabezpieczać pracując na wysokości. Prowadzimy praktyczne szkolenia: wykorzystujemy nowoczesny sprzęt i ćwiczymy zabezpieczenia przy typowych pracach na wysokości.  Nasze szkolenia to wyraz przekonania, że najlepiej uczymy się, wykonując dane czynności, a nie tylko o nich słysząc.

CEL SZKOLENIA

Celem naszych szkoleń jest  naby­cie wie­dzy i umie­jęt­no­ści bezpiecznej pracy na wysokości

Podczas szkolenia kursanci ćwiczą techniki zabezpieczania dojścia, pracy na wysokości, zejścia i zachowania w sytuacjach awaryjnych.