Witamy w RiskCon

Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka

Specjalizujemy się w Ocenie Ryzyka Wybuchu. Opracowujemy Dokumenty Zabezpieczenia przed Wybuchem. Wyznaczamy strefy zagrożone wybuchem. Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Operaty przeciwpożarowe dla składowisk odpadów i Instrukcje Eksploatacji Urządzeń Energetycznych. Szkolimy kadrę zakładów i zwykłych pracowników. Doradzamy i prowadzimy konsultacje z zakresu ochrony przeciwwybuchowej przy projektowaniu nowych instalacji przemysłowych i przebudowie lub eksploatacji istniejących zakładów pracy. Prowadzimy praktyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa chemicznego i medycznego.

Nasza oferta w skrócie

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
Wymóg opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy przedsiębiorstw, w których praca z substancjami łatwopalnymi może sprzyjać tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych...
WIĘCEJ
Operat przeciwpożarowy
Zgodnie z aktualizacją z dnia 5 września 2018 ustawy o odpadach aby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów niezbędne jest dołączenie do wniosku dokumentu Operat Przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej.
WIĘCEJ
Kwalifikacja Zakładu do ZDR/ZZR
Wykonujemy kalkulację dotyczącą kwalifikacji zakładu do kategorii zakładów przemysłowych o zwiększonym lub dużym ryzyki wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
WIĘCEJ
Dokumentacja SEVESO
Raport o bezpieczeństwie, Program zapobiegania awariom, Wewnętrzne plany operacyjno ratownicze.
WIĘCEJ
Praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy
Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
WIĘCEJ
Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe
Czy pracownicy w Pań­stwa fir­mie potrafią użyć gaśnicy, gdy dojdzie do pożaru? Z doświadczenia wiemy, że wiedza zdobyta na typowych szkoleniach p.poż. jest czysto teoretyczna. Zmień to już dziś ...
WIĘCEJ
Ocena zagrożenia wybuchem​
Zgodnie z § 37. 1. Rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 10.109.719), „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne...
WIĘCEJ
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich...
WIĘCEJ
Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

WIĘCEJ
Usługi inspekcyjne kamerą termowizyjną

Usługi inspekcji kamerą termowizyjną​

WIĘCEJ
Szkolenie - Ratownictwo chemiczne
Praktyczne szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla pracowników obsługujących niebezpieczne instalacje chemiczne (np. zawierające amoniak).
WIĘCEJ
Szkolenie - Bezpieczeństwo przy stosowaniu substancji chemicznych
Szkolenie dla pracowników stosujących substancje chemiczne w miejscu pracy. Pokazując eksperymenty chemiczne zwracamy uwagę na zagrożenia i w jaki sposób należy postępować z substancjami chemicznymi.
Więcej
ico analizy - Strona główna

Analizy i opracowania

Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, oceny zagrożenia i analizy ryzyka wybuchu, analizy przyczyn wybuchu, raporty o bezpieczeństwie, plany operacyjno ratownicze, programy zapobiegania awariom, itd. Opracowujemy dokumentację zgodnie z wymaganiami prawnymi i potrzebami Zlecającego. Sprawdzone rozwiązania.


ico szkolenia - Strona główna

Szkolenia

W naszych szkoleniach stawiamy na praktyczne ćwiczenie niebezpiecznych sytuacji. Oferujemy szkolenia przeciwpożarowe, ratownictwa chemicznego, ewakuacji z przestrzeni zamkniętych, prac na wysokości, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, pracy z chemikaliami. Prowadzimy również szkolenia BHP.

ico audyty - Strona główna

Obsługa BHP i PPOŻ

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, świadczymy wysokiej jakości usługi związane z pełną obsługą firmy w tym zakresie. Prowadzimy również sklep z artykułami BHP i PPOŻ. Zapraszamy do współpracy.

Informacje

Najnowsze informacje na naszym blogu

IMG 0173 300x169 - Strona główna

Szkolenia BHP w nowej odsłonie

  Szkolenia BHP nie muszą być prowadzone w nudny sposób. Na naszych szkoleniach proponujemy conajmniej 6 godzin ćwiczeń i pasjonujące wykłady. W naszej ofercie znajdziecie m.in. Praktyczne gaszenie pożarów podręcznym sprzętem ppoż,

WIĘCEJ »

Klienci o nas

Dziękujemy za zaufanie

Zapraszamy do e-sklepu

W naszym sklepie  internetowym oferujemy sprzęt najwyższej klasy. Znajdziecie tam asortyment ściśle związany z naszą działalnością . Maski przeciwgazowe, pochłaniacze, kombinezony przeciwchemiczne , rękawice, sprzęt do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, itp. Wśród oferowanych przez nas produktów znajdują się również szkolenia bhp prowadzone w systemie e-learning. Dostarczamy produkty na terenie całego kraju.

Nasze szkolenia

Zapraszamy do współpracy