RiskCon

OFERUJEMY

Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej

Wiedza o tym, jak zachować się w czasie pożaru czy zagrożenia chemicznego jest bardzo istotna. Dlatego dbamy o to, by nasze szkolenia przeprowadzać w sposób ciekawy, angażujący i działający na wyobraźnię – dzięki czemu wskazówki i wytyczne pozostają w pamięci słuchaczy na dłużej.

Prowadzimy szkolenia przeciwpożarowe, z bezpieczeństwa przy stosowaniu substancji chemicznych i z ratownictwa chemicznego, przycy na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych w naszej ofercie znajdują się także wszystkie rodzaje szkoleń BHP – i dla pracowników, i dla pracodawców. Uczymy w sposób praktyczny, jak używać gaśnicy, jak postępować z niebezpiecznymi substancjami i jak w sposób bezpieczny wykonywać pracę przy chemicznych instalacjach.

prowadziMY różnego rodzaju szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i sytuacji awaryjnych

Szkolenie - Bezpieczeństwo przy stosowaniu substancji chemicznych
Szkolenie dla pracowników stosujących substancje chemiczne w miejscu pracy. Pokazując eksperymenty chemiczne zwracamy uwagę na zagrożenia i w jaki sposób należy postępować z substancjami chemicznymi.
Więcej
Praktyczne szkolenie usuwania skażeń chemicznych na stanowisku pracy
Postępowanie z rozlanymi substancjami chemicznymi. Praktyczne używanie sorbentów i neutralizatorów. Dobór i stosowanie ochron osobistych.
Więcej
Szkolenie - Ratownictwo chemiczne
Praktyczne szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego
WIĘCEJ
Szkolenia BHP
Szkolenia z zakresu BHP - wszystkie rodzaje.
Więcej
Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe
Czy pracownicy w Pań­stwa fir­mie potrafią użyć gaśnicy, gdy dojdzie do pożaru? Z doświadczenia wiemy, że wiedza zdobyta na typowych szkoleniach p.poż. jest czysto teoretyczna. Zmień to już dziś ...
WIĘCEJ
Praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy
Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
WIĘCEJ
Praktyczne szkolenie praca na wysokości

Praktyczne szkolenie bezpieczeństwa pracy na wysokości

Szkolenie łączy teorię z praktyką. Dzięki mobilnemu trenażerowi pracownicy mogą w zdobyć umiejętności praktyczne bezpiecznej pracy na wysokości.
WIĘCEJ
Praktyczne szkolenie Bezpieczeństwa pracy w przestrzeniach zamkniętych

Praktyczne szkolenie bezpieczeństwa pracy w przestrzeniach zamkniętych

Szkolenie łączy teorię z praktyką. Dzięki mobilnemu trenażerowi pracownicy mogą w zdobyć umiejętności praktyczne bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych.
WIĘCEJ
Szkolenie w wirtualnej rzeczywistości
Szkolenie łączy teorię z praktyką. Dzięki wirtualnej rzeczywistości pracownicy mogą przeżyć w bezpieczny sposób sytuacje awaryjne i nabyć umiejętności odpowiedniego zachowania.
WIĘCEJ
Wynajem przyczepy szkoleniowej