OFERUJEMY

Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej

Wiedza o tym, jak zachować się w czasie pożaru czy zagrożenia chemicznego jest bardzo istotna. Dlatego dbamy o to, by nasze szkolenia przeprowadzać w sposób ciekawy, angażujący i działający na wyobraźnię – dzięki czemu wskazówki i wytyczne pozostają w pamięci słuchaczy na dłużej.

Prowadzimy szkolenia przeciwpożarowe, z bezpieczeństwa przy stosowaniu substancji chemicznych i z ratownictwa chemicznego, w naszej ofercie znajdują się także wszystkie rodzaje szkoleń BHP – i dla pracowników, i dla pracodawców. Uczymy w sposób praktyczny, jak używać gaśnicy, jak postępować z niebezpiecznymi substancjami czy jak w sposób pozbawiony ryzyka wykonywać pracę przy chemicznych instalacjach.

prowadziMY różnego rodzaju szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i sytuacji awaryjnych

Szkolenie - Bezpieczeństwo przy stosowaniu substancji chemicznych
Szkolenie dla pracowników stosujących substancje chemiczne w miejscu pracy. Pokazując eksperymenty chemiczne zwracamy uwagę na zagrożenia i w jaki sposób należy postępować z substancjami chemicznymi.
Więcej
Szkolenie - Ratownictwo chemiczne
Praktyczne szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla pracowników obsługujących niebezpieczne instalacje chemiczne (np. zawierające amoniak).
WIĘCEJ
Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe
Czy pracownicy w Pań­stwa fir­mie potrafią użyć gaśnicy, gdy dojdzie do pożaru? Z doświadczenia wiemy, że wiedza zdobyta na typowych szkoleniach p.poż. jest czysto teoretyczna. Zmień to już dziś ...
WIĘCEJ
Praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy
Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
WIĘCEJ