RiskCon

SZKOLENIE

Praktyczne szkolenie usuwania skażeń chemicznych na stanowisku pracy

Wiemy, że znacznie łatwiej jest coś zapamiętać, gdy się to widzi, a jeszcze lepiej jak się daną czynność wykonuje samodzielnie, dlatego w ramach naszego szkolenia przeprowadzamy szkolenie praktyczne jak postępować z rozlaną substancję chemiczną.

Praktyczne szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem naszego szkolenia jest przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. W tym przypadku jak postapić z rozlaną substancją chemiczną.  W ramach szkolenia pracownicy poznają zasady bezpiecznego postępowania w takich sytuacjach. W praktyczny sposób przećwiczą dobór odpowiednich sorbentów, dobór i stosowanie odpowiednich ochron osobistych, techniki usuwania rozlań w powierzchni płaskich i wody, postępowanie z użytymi sorbentami, itp.

OFERUJEMY

Europejska kampania informacyjna

Szkolenia realizujemy w ramach Europejskiej Kampanii "Substancje niebezpieczne pod kontrolą" jako jej Partner
Wystawiamy certyfikaty uczestnictwa w Kampanii.