RiskCon

ANALIZY i OPRACOWANIA

Usługi inspekcyjne kamerą termowizyjną

POLECAMY

Usługi inspekcji kamerą termowizyjną

Poniżej  zakres usług inspekcyjnych za pomocą kamery termowizyjnej:

PRZEMYSŁ

 • Kontrola termowizyjna instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • Termowizyjne badanie rurociągów i instalacji technologicznych;
 • Termowizyjne badanie chłodni i układów klimatyzacyjnych;
 • Kontrola temperatur łożysk i innych elementów mechanicznych;
 • Inspekcje termowizyjne w celach audytu PPOŻ.;
 • Przeglądy termowizyjne w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej;
 • Kontrola kotłów, pieców i innych urządzeń energetycznych;

BUDOWNICTWO

 • Identyfikacja mostków termicznych w budynkach;
 • Powykonawcza kontrola prac budowlanych (wykonanie izolacji, montaż
  stolarki okiennej itp.);
 • Diagnostyka przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni;
 • Lokalizacja nieszczelności powietrznych w przegrodach budowlanych;
 • Ocena standardu termicznego nieruchomości przed zakupem;
 • Ocena cieplna na potrzeby planowania działań termomodernizacyjnych;
 • Detekcja przebiegu przewodów CO i CWU w przegrodach budowlanych.

WYCIEKI

 • Detekcja wycieków wody z instalacji CO i WOD-KAN;
 • Lokalizacja przecieków cieczy z rurociągów technologicznych;
 • Dokumentacja skutków wycieków w celu dochodzenia roszczeń.
Zdęcia wykonane naszą kamerą

W sprawach audytu prosimy dzwonic na nr. 606 819 844