RiskCon

SZKOLENIA

Praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Każdy nas może się znaleść w sytuacji, kiedy trzeba udzielić pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi. Czasami decydują minuty, po których nic już nie da się zrobić. Jak to zrobić w sposób fachowy, dowiedzą się nasi słuchacze podczs ciekawie przeprowadzonego szkolenia. Zaletą naszych szkoleń jest praktyka. Posiadamy szeroki zakres pomocy dydaktycznych, kóre pozawalają symulować sytuacje, z kórymi możemy spotkać się w pracy i w życiu codziennym. Na naszych szkoleniach, każdy musi przećwiczyć omawiane sposoby udzielania pomocy. 

 

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

W § 3 tego artykułu zapisano, że: liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

Prowadzimy również szkolenia dla pozostałych pracowników.

 

Postaw na jakość szkoleń

0
Liczba dotychczas przeszkolonych osób

CEL SZKOLENIA

Celem naszych szkoleń jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Podczas szkolenia kursanci ćwiczą m.in techniki tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań, obsługi defibrylatora, resuscytacji , pierwszej pomocy przy oparzeniach termicznych i chemicznych, itp.Używając sztucznych ran i krwi dbamy aby szkolenie zbliżone było do realnych sytuacji .

Do szkoleń używamy:

Przykładowy program szkolenia:

 

1. Zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, reguły postępowania, odpowiedzialność moralna ratownika – łańcuch przeżycia

2. Apteczka pierwszej pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy

3. Pozycja bezpieczna, urazy kręgosłupa, zasady przenoszenia i transportowania poszkodowanych

4. Organizacja akcji ratunkowej (ocena podstawowych parametrów życiowych według schematu ABC, sposoby kontroli przytomności według schematu BTLS)

5. Pozycja boczna ustalona, udrożnienie górnych dróg oddechowych – ćwiczenia

6. Rany i krwotoki – identyfikacja, rodzaje opatrunków i ich zakładanie, postępowaniez ciałem obcym

7. Urazy kostno-stawowe – objawy złamania, zwichnięcia, skręcenia – postępowanie; unieruchomienie i transport

Program szkolenia możemy dostosować do Twoich potrzeb 

Zadzwoń teraz , zarezerwuj termin – tel . 722 127 633