RiskCon

SZKOLENIA

Praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Każdy nas może się znaleść w sytuacji, kiedy trzeba udzielić pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi. Czasami decydują minuty, po których nic już nie da się zrobić. Jak to zrobić w sposób fachowy, dowiedzą się nasi słuchacze podczs ciekawie przeprowadzonego szkolenia. Zaletą naszych szkoleń jest praktyka. Posiadamy szeroki zakres pomocy dydaktycznych, kóre pozawalają symulować sytuacje, z kórymi możemy spotkać się w pracy i w życiu codziennym. Na naszych szkoleniach, każdy musi przećwiczyć omawiane sposoby udzielania pomocy. 

 

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

W § 3 tego artykułu zapisano, że: liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz wyszkolenie tych wyznaczonych osób powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

Prowadzimy również szkolenia dla pozostałych pracowników.

 

Postaw na jakość szkoleń

0
Liczba dotychczas przeszkolonych osób

CEL SZKOLENIA

Celem naszych szkoleń jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Podczas szkolenia kursanci ćwiczą m.in techniki tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań, obsługi defibrylatora, resuscytacji , pierwszej pomocy przy oparzeniach termicznych i chemicznych, itp.Używając sztucznych ran i krwi dbamy aby szkolenie zbliżone było do realnych sytuacji .

Do szkoleń używamy:

Przykładowy program szkolenia:

 

1. Zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, reguły postępowania, odpowiedzialność moralna ratownika – łańcuch przeżycia

2. Apteczka pierwszej pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy

3. Pozycja bezpieczna, urazy kręgosłupa, zasady przenoszenia i transportowania poszkodowanych

4. Organizacja akcji ratunkowej (ocena podstawowych parametrów życiowych według schematu ABC, sposoby kontroli przytomności według schematu BTLS)

5. Pozycja boczna ustalona, udrożnienie górnych dróg oddechowych – ćwiczenia

6. Rany i krwotoki – identyfikacja, rodzaje opatrunków i ich zakładanie, postępowaniez ciałem obcym

7. Urazy kostno-stawowe – objawy złamania, zwichnięcia, skręcenia – postępowanie; unieruchomienie i transport

Program szkolenia możemy dostosować do Twoich potrzeb 

Zadzwoń teraz , zarezerwuj termin – tel . 722 127 633

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, umiejętność udzielania pierwszej pomocy staje się nie tylko cenną umiejętnością, ale często koniecznością. Szkolenie z pierwszej pomocy to niezbędny element przygotowania pracowników do efektywnego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Kurs pierwszej pomocy oferowany przez naszą firmę kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności, które mogą uratować życie lub zapobiec poważnym obrażeniom przed przybyciem służb ratunkowych. Szkolenie to jest skierowane do wszystkich, niezależnie od branży czy stanowiska pracy, ponieważ umiejętność ta może okazać się nieoceniona w najmniej oczekiwanych momentach. Podejście to, skupiające się na praktycznym aspekcie udzielania pierwszej pomocy, zyskało uznanie wśród wielu firm, które widzą w nim wartość dodaną dla bezpieczeństwa i dobrostanu swoich pracowników.

Pierwsza pomoc dla firm – inwestycja w bezpieczeństwo

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają wartość, jaką niesie za sobą inwestycja w szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla swoich pracowników. Kursy pierwszej pomocy dla firm stanowią nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale przede wszystkim środek proaktywnego zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Takie szkolenia pozwalają stworzyć środowisko, w którym każdy członek zespołu czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo współpracowników i jest przygotowany do działania w kryzysowych sytuacjach. Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników kładzie duży nacisk na scenariusze i zagrożenia specyficzne dla danej branży, co czyni naukę jeszcze bardziej relevantną i aplikatywną. Ponadto, regularne przeprowadzanie takich kursów pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu świadomości i gotowości do działania, co jest kluczowe w sytuacjach, gdzie liczy się każda sekunda. Firmy, które decydują się na taką formę edukacji, często podkreślają jej pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną, promując troskę i współpracę między pracownikami.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników – praktyczne podejście

Nasze szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników zostało zaprojektowane tak, aby maksymalizować praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w sytuacjach krytycznych. Zajęcia praktyczne, symulacje oraz warsztaty z użyciem profesjonalnych manekinów i sprzętu ratowniczego stanowią rdzeń naszego programu. Uczestnicy kursu mają możliwość nauczenia się, jak prawidłowo reagować na różne rodzaje urazów, od oparzeń, poprzez złamania, aż po zatrzymanie akcji serca. Każde szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy nie tylko przekazują wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim koncentrują się na praktycznym aspekcie niesienia pomocy. Nasz program szkoleniowy jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlać najnowsze wytyczne i najlepsze praktyki w dziedzinie pierwszej pomocy. Dzięki temu uczestnicy szkolenia opuszczają kurs nie tylko z certyfikatem, ale przede wszystkim z realną umiejętnością ratowania życia i zdrowia, gotowi do działania zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Odkryj profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy – RiskCon Puławy

Zapraszamy do skorzystania z oferty profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy oferowanych przez RiskCon, znajdujący się Puławach. Nasze kursy zostały stworzone, aby dostarczyć zarówno pracownikom, jak i pracodawcom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego reagowania w nagłych wypadkach. Dzięki połączeniu teorii z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi, uczestnicy naszych szkoleń zdobywają pewność siebie i gotowość do działania w sytuacjach, które wymagają szybkiej i skutecznej pomocy. Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalizmu, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie i w życiu codziennym. Odkryj nasze szkolenia z pierwszej pomocy i zainwestuj w najcenniejszy zasób – zdrowie i życie ludzkie. Nasza firma ma siedzibę w Puławach, ale działamy w całej Polsce.