RiskCon

SZKOLENIA

BHP i PPOŻ w wirtualnej rzeczywistości

Czemu VR, czyli wirtualna rzeczywistość ? Ponieważ to możliwość szkolenia wielokrotnie szybszego i bardziej skupiającego uwagę oraz dodającego ładunek emocjonalny, którego zwykle brak w tradycyjnym, wykładowym szkoleniu. Każdy z uczestników szkolenia osobiście doświadcza w symulacji, sytuacji które intensywnie oddziałują na zmysły i wyobraźnię. Właśnie to dają gogle VR, immersyjne doświadczenie, które zapada w pamięć. Według testów, wyniki osiągane przez uczestników, dają większą im pewność zdobytych umiejętności i bardziej zdecydowane wykorzystanie ich w realnych sytuacjach. Trening VR to także 4 razy większa szybkość uczenia, w porównaniu to wykładowego stylu szkolenia. To także 4 razy większe skupienie, niż w przypadku nauki za pomocą komputerowego kursu.

Kolejnym plusem szkolenie VR jest, że nie marnuje się żadnych materiałów, spowodowanych błędnym wykorzystaniem sprzętu przez uczestnika kursu.

W naszej ofercie znajdują się obecnie 4 kursy z wykorzystaniem gogli VR. Są to:

  • Szklenie PPOŻ – ewakuacja – Podczas szkolenia masz proste zadanie ewakuacji z płonącego budynku, nabywając przy tym podstawowe umiejętności. Dzięki temu dowiesz się, jak działa hydrant, gaśnica, Call Point i co zrobić, gdy zauważysz pożar. Istnieje możliwość spersonalizowania szkolenia o układ budynku, widok za oknem, dźwięk alarmu.
  • Pierwsza Pomoc – BLS i AED  – W trakcie szkolenia uczymy się, jak postępować przy skaleczeniu oraz wykonujemy resuscytację na fantomie a następnie korzystamy z AED. Pomożemy na stołówce naszemu koledze z biura przy zakrztuszeniu. Aplikacja ma dwie opcje przejścia: z możliwością wykorzystania fantoma lub bez jego użycia. W trakcie szkolenia musimy wykonywać polecenia nie tylko pilotem ale również głosowo – aplikacja reaguje na nasz głos i odpowiednio kieruje aplikacją.
  • Wypadek drogowy – Szkolenie dotyczy postępowania podczas wypadku drogowego. Wcielasz się w rolę świadka wypadku. Twoim zdaniem jest uratowanie poszkodowanego z płonącego pojazdu. W trakcie akcji musisz zabezpieczyć miejsce zdarzenia, powiadomić służby, ewakuować poszkodowanego i udzielić mu pomocy.
  • Potrącenie pieszego – W trakcie szkolenia wcielamy się w uczestnika wypadku, jesteśmy pasażerami w samochodzie osobowym. Niestety nasz samochód zbyt szybko się porusza i dochodzi do potrącenia. Zadaniem osoby odbywającej szkolenie jest zabezpieczyć miejsce wypadku, powiadomić służby oraz udzielić pomocy poszkodowanemu.