RiskCon

ANALIZY i OPRACOWANIA

Analiza przyczyn wybuchu

Jeżeli w zakładzie pracy doszło do eksplozji, niezbędne jest ustalenie powodów takiego zdarzenia. Celem takich działań jest wnikliwa analiza przyczyn wybuchu oraz wykluczenie zaistnienia podobnej sytuacji w przyszłości. Pozwala to wprowadzić odpowiednie rozwiązania prewencyjne, które mogą w przyszłości zapobiec kolejnemu wypadkowi.

Ustawowy obowiązek przeprowadzenia analizy przyczyn wybuchu

W przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem ofiar ludzkich lub zwykłych wypadków przy pracy, wymóg ustalenia okoliczności wypadku jest obligatoryjny. Posiadamy doświadczenie w ustalaniu przyczyn wybuchu, które staramy się wykorzystać, tworząc fachowe analizy i opracowania dla naszych klientów. Z naszych usług w zakresie tworzenia ekspertyz technicznych skorzystało do tej pory kilkuset klientów z całej Polski.

analiza przyczyn wybuchu 204x300 - Analiza przyczyn wybuchu
Strona przykładowa z dokumentacji