RiskCon

SZKOLENIE

Substancje chemiczne pod kontrolą

Wiemy, że znacznie łatwiej jest coś zapamiętać, gdy się to widzi – dlatego w ramach naszego szkolenia przeprowadzamy wykład eksperymentalny. To pokaz zachowania się różnych substancji chemicznych połączony ze szczegółowym wyjaśnieniem, na czym polegają zachodzące reakcje, a także jakie środki ostrożności należy powziąć, by zapobiec wypadkom i urazom. Szkolenie da słuchaczom wiedzę o tym, z jakimi sytuacjami mogą spotkać się w swoim miejscu pracy i w jaki sposób powinni się wtedy zachować. W trakcie wykładu prezentujemy różne eksperymenty chemiczne, a efekty specjalne stanowią dodatkową zaletę całego spotkania.

Wykład eksperymentalny

CEL SZKOLENIA

Celem naszego szkolenia jest przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. W takcie wykładu eksperymentalnego przybliżamy słuchaczom na jakie sytuacje niebezpieczne muszą być przygotowani i w jaki sposób postępować aby uniknąć zagrożenia.

OFERUJEMY

Europejska kampania informacyjna