POLECAMY

Usługi inspekcji kamerą termowizyjną

Poniżej  zakres usług inspekcyjnych za pomocą kamery termowizyjnej:

PRZEMYSŁ

  • Kontrola termowizyjna instalacji i urządzeń elektrycznych;
  • Termowizyjne badanie rurociągów i instalacji technologicznych;
  • Termowizyjne badanie chłodni i układów klimatyzacyjnych;
  • Kontrola temperatur łożysk i innych elementów mechanicznych;
  • Inspekcje termowizyjne w celach audytu PPOŻ.;
  • Przeglądy termowizyjne w zakresie dokumentacji ubezpieczeniowej;
  • Kontrola kotłów, pieców i innych urządzeń energetycznych;

BUDOWNICTWO

  • Identyfikacja mostków termicznych w budynkach;
  • Powykonawcza kontrola prac budowlanych (wykonanie izolacji, montaż
    stolarki okiennej itp.);
  • Diagnostyka przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni;
  • Lokalizacja nieszczelności powietrznych w przegrodach budowlanych;
  • Ocena standardu termicznego nieruchomości przed zakupem;
  • Ocena cieplna na potrzeby planowania działań termomodernizacyjnych;
  • Detekcja przebiegu przewodów CO i CWU w przegrodach budowlanych.

WYCIEKI

  • Detekcja wycieków wody z instalacji CO i WOD-KAN;
  • Lokalizacja przecieków cieczy z rurociągów technologicznych;
  • Dokumentacja skutków wycieków w celu dochodzenia roszczeń.