RiskCon

Obsługa BHP firm Lublin, Puławy, Kazimierz Dolny i okolice

RiskCon zajmie się kompleksową i profesjonalną obsługą w zakresie służby bhp i ochrony przeciwpożarowej. Zatrudniając nas gwarantują Państwo swojej firmie:

  • fachową obsługę naszych specjalistów, którą otrzymają Państwo od momentu podpisania umowy,
  • zaoszczędzenie pieniędzy nawet do 70% – o tyle mniej będzie kosztowało zatrudnienie firmy zewnętrznej w porównaniu do przeszkolenia lub wyuczenia zawodu bhp obecnego pracownika lub zatrudnienia nowej osoby na to stanowisko,
  • ciągłość świadczenia usług – dzięki posiadaniu kadry specjalistów zapewnimy Państwa firmie ciągłość świadczenia usług, czego nie gwarantuje etatowy pracownik, w którego przypadku należy liczyć się z możliwością urlopu lub zwolnienia lekarskiego,
  • elastyczne warunki umowy – RiskCon daje możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. Wszystko to bez konsekwencji finansowych. Dzięki temu, gdy nie spełnimy Państwa oczekiwań zerwanie umowy będzie dużo łatwiejsze niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
  • usługę outsourcingową, dzięki której nie będziecie musieli Państwo tworzyć nowego stanowiska pracy. W naszej siedzibie wykonamy wykonamy całą dokumentację, którą przekażemy Państwu w postaci segregatora wraz z niezbędnymi załącznikami.

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają się Zadania, przedstawione  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).